понедељак, 26. април 2010.

EKOTURIZAM

Prođoše skoro tri mjeseca bez ikakvih konkretnih rezultata. Kriza je sve evidentnija, bužet prazan, međuljudski odnosi loši. Jedna sjednica i par usvojenih izvještaja iz prošle godine nemogu se smatrati aktivnostima koje vode boljitku građana.
Projekat "Šumska i planinska zaštićena područja" u komponenti tri predviđa podršku lokalnim inicijativama vezanim za očuvanje biodiverziteta grantom i GEF fonda od 20.000 do 100.000 USD.

Opština Petrovac pripada ruralnom području čije stanovništvo je ekonomski zavisno od eksplatacije i prerade drveta. Šumarstvo uz primarnu drvnu industriju predstavlja privrednu granu koja je nosač opstanka i razvoja. Negativni trendovi u ovoj industrijskoj grani opredjeljuju stanovništvo za nove mogućnosti i šanse. Sveukupni svjetski tokovi, te analiza mogućnosti i prilika otvaraju mogućnost jednog novog koncepta baziranog na organskoj poljoprivrednoj proizvodnji i ekoturizmu. Snažan marketinški nastup, te posebnost i prepoznatljivost su ključevi uspjeha u odnosu na konkurenciju. Konkurentnost destinacije zavisi od uspješne valorizacije svih resursa i oblikovanje turističkog proizvoda. Potrebno je definisanje nove marketinške strategije, te dizajniranje nove i kreativne promocije. Samo postojanje strogog prirodnog rezervata „LOM“ ,(Kategorija Ia po IUCN klasifikaciji), i blizina Nacionalnog parka „Una“ daju prednost opštini Petrovac u odnosu na konkurenciju. Logo zaštićenog područja je sam po sebi moćan promotivni alat, ali sigurno ne jedini i dovoljan. Aktivnosti treba usmjeriti ka promociji zaštićenog područja, edukaciji stanovništva u smislu upravljanja otpadom i (ne)korišćenja hemijskih sredstava, pružanje informacija gostima, podrška davaocima usluga, brendiranje mreže zaštićenih područja, aktivnije uključivanje institucija, te kreiranje Eko sela u smislu načina življenja, a ne građenja hiljade smještajnih kapaciteta. Očuvanje prirode, očuvanje tradicije, organska proizvodnja hrane, održivi turizam, tradicionalni zanati i vještine, usluge, nove tehnologije, alternativni izvori energije, odlaganje otpada, reciklaža, stalno učenje, poštovanje zakona, saradnja u zajednici, zdraviji život i inplementacija usvojenog LEAP-a su osnove takvog koncepta koji treba biti krunisan uspostavljanjem sistema upravljanja okolišom po normama ISO 14001 i kao takav sertifikovan. Slična problematika i povezanost susjedne opštine Bosanski Petrovac upućuju na zajedničku akciju i jedinstvenu ponudu.

Da bi uspostavili takav sistem potrebno je formiranje EKO CENTRA, kao nosioca aktivnosti i spone između aktera. Osnova aktivnosti EKO CENTRA je promovisanje prirodnih ljepota u duhu istinskog ekoturizma koji ostvaruje profit, ali i štiti i unaprjeđuje životnu sredinu. UN je proglasio 2010 godinu za godinu Biološke raznovrsnosti sa temom: Biološka raznolikost za razvoj. U duhu te poruke je i ovaj projekat.


0 Коментари:

Постави коментар

Пријавите се на Објављивање коментара [Atom]

<< Почетна