уторак, 22. јун 2010.

VD zamjenika Načelnika

21.06.2010 održali smo vanrednu sjednicu SO Petrovac. U nastaloj situaciji poslije smrti načelnika opštine prestala su da važe sva ovlašćenja koja je pokojni Načelnik prenio na određene osobe. Funkciju Zamjenika Načelnika nismo imali. Ostalo nam je da prevaziđemo situaciju imenovanjem vršioca dužnosti zamjenika Načelnika na period do izbora (zakonski rok 90 dana). Situacija je vrlo delikatna i nepredviđena zakonom. Prijedlog Komisije za izbor i imenovanje u konsultacijama sa političkim partijama je Jandrija Budimir, iz redova opštinske administativne službe. Pokojni Načelnik je u svom odsustvu zbog bolesti takođe najveći broj ovlaštenja prenio na ovog čovjeka. Skupština je usvojila prijedlog smatrajući ovo rješenje kao najpraktičnije.

четвртак, 17. јун 2010.

Umro je Načelnik


"15.06.2010.godine Umro je Načelnik opštine Milanko Brkljač"
Istog dana održana je vanredna sjednica Skupštine opštine, izabran odbor za sahranu, te donešena Odluka o preuzimanju troškova sahrane.
Sahrana je obavljena 16.06.2010.
OPROŠTAJNO PISMO:
Tužni skupe,
Pripala mi je dužnost da se oprostim od gospodina Milanka Brkljača u ime Skupštine Opštine Petrovac Drinić, administrativne službe opštine Petrovac Drinić i građana Drinića. Znamo da ga je smrt zatekla kao prvog čovjeka opštine obavljajući dužnost Načelnika, ali isto tako svi znamo da je on bio mnogo više od pukog birokrate, da je bio stvaralac, istinski vođa i kreator pozitivnih trendova.
Milanko Brkljač je rođen 02.04.1950. godine od oca MIĆE i majke NEVENKE, rođene Banjac, kao drugi sin.
osnovnu školu završio je u Driniću i Bukovači. Nastavlja školovanje kroz Srednju šumarsku školu koju je završio u Drvaru, te Diplomira na Šumarskom fakultetu u Sarajevu 1974.godine i radni vijek započinje u SO-e Bos. Petrovac, a potom u tadašnjem ŠIP „Oštrelj" Bos. Petrovac na poslovima upravnika u Bjelajskim uvalama, pa preko šefa eksplatacije, inspektora i tehničkog direktora do direktora šumskog gazdinstava od formiranja preduzeća „Srpske Šume“ 1993. godine. U izbjeglištvu je radio u „Srpskim šumama" RS, a Marta 1996. godine vraća se u Drinić gdje radi na poslovima direktora Š.G."Oštrelj-Drinić". 12 godina bio je direktor ŠG „Oštrelj, Drinić“, koje je veoma uspješno vodio. Od novembra 2008.godine bio je načelnik opštine.
Bio je predan radnik, briljantan rukovodilac i nepokolebljiv borac, njegova deviza je bila „BOLJE JE IZGORJETI NEGO UVENUTI“.
Ratna nesreća njegovog naroda i porodična tragedija kroz gubitak brata Dragana ne pokolebljavaju ga , već mu daju snagu, volju i energiju, osjećaj da tuđu nesreću, tuđu patnju doživljava kao sopstvenu. Naš bol bio je i njegov, zato je ruku pomoći pružao svakom ko ju je zatražio i kome je bila potrebna.
Od njega smo učili kako se kaže „Žao mi je“ „Oprosti“ „Molim te“ „Hvala“, da čovjek ima pravo da gleda drugog odozgo jedino kad treba da mu pomogne da se uspravi.
Njegov rad nije ostao nezapažen, brojna su priznanja stizala od kojih treba izdvojiti orden Svetog Save drugog reda kojim ga je odlikovao Sveti Sinod SPC, te najviše priznanje Boračke organizacije RS.
Njegova familija, supruga Milka , te djeca Goga i Vlado mogu biti ponosni na njega, kao što je on bio ponosan na njih i unuka prvenca Vanju.
A mi svi mu dugujemo jedno veliko HVALA
I neka mu je laka crna zemlja !!!

среда, 09. јун 2010.

11. redovna sjednica

Juče je održana 11.redovna sjednica SO Petrovac.Usvojen je finansijski izvještaj za 2009.godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Takođe je usvojen izvještaj ODJKP "Uzor" sa tri uzdržana glasa.Donesena je odluka o zaduženju kod IRB do visine od 400.000 KM za potrebe hidroloških ispitivanja i nastavka izrade kanalizacione mreže.
Najveći dio rasprave je bio usmjeren na teško finansijsko stanje i vrlo loše punjenje budžeta. Najakutniji je problem neplaćanja takse za neposječeno drvo od strane JPŠ "Šume Republike Srpske". Donesen je zaključak da se održi posebna sjednica u proširenom sastavu na ovu temu sa ciljem upućivanja zvaničnog protesta lokalne zajednice relevantnim subjektima.Planira se dalji kontakt sa opštinama koje imaju identičan problem u cilju zajedničkog djelovanja i pokušaja rješavanja nastale situacije.

четвртак, 13. мај 2010.

Nema kvoruma

Juče je održana 10. redovna sjednica. Prisutno samo šest odbornika. Dvije tačke skinute sa dnevnog reda. Finansijski izvještaj za 2009. godinu se usvaja sa dvotrećinskom većinom ukupnog broja odbornika, a toliko nije prisutno. Izvještaj ODJKP " Uzor" takođe nije razmatran jer se direktor nije pojavio. Usvojen je izvještaj Doma zdravlja i Boračke organizacije, te imenovan organizacioni odbor Štraparijade 2010. OD DOSTA ?!!???

понедељак, 26. април 2010.

EKOTURIZAM

Prođoše skoro tri mjeseca bez ikakvih konkretnih rezultata. Kriza je sve evidentnija, bužet prazan, međuljudski odnosi loši. Jedna sjednica i par usvojenih izvještaja iz prošle godine nemogu se smatrati aktivnostima koje vode boljitku građana.
Projekat "Šumska i planinska zaštićena područja" u komponenti tri predviđa podršku lokalnim inicijativama vezanim za očuvanje biodiverziteta grantom i GEF fonda od 20.000 do 100.000 USD.

Opština Petrovac pripada ruralnom području čije stanovništvo je ekonomski zavisno od eksplatacije i prerade drveta. Šumarstvo uz primarnu drvnu industriju predstavlja privrednu granu koja je nosač opstanka i razvoja. Negativni trendovi u ovoj industrijskoj grani opredjeljuju stanovništvo za nove mogućnosti i šanse. Sveukupni svjetski tokovi, te analiza mogućnosti i prilika otvaraju mogućnost jednog novog koncepta baziranog na organskoj poljoprivrednoj proizvodnji i ekoturizmu. Snažan marketinški nastup, te posebnost i prepoznatljivost su ključevi uspjeha u odnosu na konkurenciju. Konkurentnost destinacije zavisi od uspješne valorizacije svih resursa i oblikovanje turističkog proizvoda. Potrebno je definisanje nove marketinške strategije, te dizajniranje nove i kreativne promocije. Samo postojanje strogog prirodnog rezervata „LOM“ ,(Kategorija Ia po IUCN klasifikaciji), i blizina Nacionalnog parka „Una“ daju prednost opštini Petrovac u odnosu na konkurenciju. Logo zaštićenog područja je sam po sebi moćan promotivni alat, ali sigurno ne jedini i dovoljan. Aktivnosti treba usmjeriti ka promociji zaštićenog područja, edukaciji stanovništva u smislu upravljanja otpadom i (ne)korišćenja hemijskih sredstava, pružanje informacija gostima, podrška davaocima usluga, brendiranje mreže zaštićenih područja, aktivnije uključivanje institucija, te kreiranje Eko sela u smislu načina življenja, a ne građenja hiljade smještajnih kapaciteta. Očuvanje prirode, očuvanje tradicije, organska proizvodnja hrane, održivi turizam, tradicionalni zanati i vještine, usluge, nove tehnologije, alternativni izvori energije, odlaganje otpada, reciklaža, stalno učenje, poštovanje zakona, saradnja u zajednici, zdraviji život i inplementacija usvojenog LEAP-a su osnove takvog koncepta koji treba biti krunisan uspostavljanjem sistema upravljanja okolišom po normama ISO 14001 i kao takav sertifikovan. Slična problematika i povezanost susjedne opštine Bosanski Petrovac upućuju na zajedničku akciju i jedinstvenu ponudu.

Da bi uspostavili takav sistem potrebno je formiranje EKO CENTRA, kao nosioca aktivnosti i spone između aktera. Osnova aktivnosti EKO CENTRA je promovisanje prirodnih ljepota u duhu istinskog ekoturizma koji ostvaruje profit, ali i štiti i unaprjeđuje životnu sredinu. UN je proglasio 2010 godinu za godinu Biološke raznovrsnosti sa temom: Biološka raznolikost za razvoj. U duhu te poruke je i ovaj projekat.


четвртак, 11. фебруар 2010.


Trebinje 04. i 05.02.2010
PRVA KONFERENCIJA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINA.

уторак, 29. децембар 2009.

2010

S R E Ć N A N O V A G O D I N A !!!